Leila Chan 陳曉蕾

1993年 入行當記者。

1998年 修讀倫敦大學文化研究碩士課程。

1999年 撰寫專題報導。

2009年 開始獨立報導。

2011年 調查報導《剩食》取得香港書獎及台灣開卷好書。

2012年 《有米》獲「好書龍虎榜」最高票選。

2014年 《死在香港》獲香港書獎。

2016年 獲頒 《旭茉JESSICA》成功女性大獎。